Welkom

CooData neemt u de zorg voor studies uit handen.

Onderzoek naar de werking van geneesmiddelen doe je niet alleen, het is een samenspel van meerdere disciplines. De wisselwerking stelt specifieke eisen aan betrokken mensen en vraagt een op onderzoek toegesneden organisatie. Om flexibel op de vraag naar capaciteit voor en advies over geneesmiddelstudies in te kunnen springen, is Margot Gerrits met CooData begonnen. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van onderzoek, als studiecoördinator/ datamanager en transplantatie coördinator. CooData kan een rol spelen in het samenspel : Te denken valt aan advies over de organisatie, instructie en training van medewerkers, het opzetten van studies, het verzamelen van de gegevens en het monitoren van studies volgens de wettelijke vastgestelde (europese) richtlijnen.